Havoriylar kitobidagi xabar Rabbiyning buyuk topshirig'ining kengaytmasidir. “Boringlar, har bir xalqdan shogird tayyorlanglar”. Havoriylar kitobida biz hayot bo'yicha shogirdlik qilayotganimizda, jamoat xushxabar va birodarlik orqali kengayib, bir-birini boyitib, Masihning suratida o'sib borayotganini ko'ramiz. Proclaim Commentary turkumi kundalik hayotga ekspozitsiyaviy tushuncha va amaliy qo'llashni olib keladi. U nafaqat cho'ponlar, o'qituvchilar va rahbarlar uchun, balki oilalar, talabalar yoki Xudo Kalomining boyliklarini o'rganishni istagan har bir kishi uchun yozilgan.