Matto kitobining xabari shundaki, Iso va'da qilingan Masih, shohlarning Podshohidir. Matto kitobining 1-qismida (1-7-boblar) biz Iso bilan uning nasl-nasabi, tug'ilishi haqidagi hikoyasi va ta'limoti orqali tanishamiz. Darhol biz u chaqirgan kamtar odamlarni ko'ramiz. Uning hikoyasi eng kamtar odamlarni o'z ichiga oladi. Uning tug'ilishi haqidagi hikoyasi kamtar cho'ponlarni chaqiradi. Uning ta'limoti odamlarni "ruhi kambag'al" bo'lishga chaqiradi. Biz butun shohlarning Podshohi bo'lsa-da, Iso bechora gunohkorlarni O'zining oldiga taklif qilishini bilib oldik. Proclaim Commentary turkumi kundalik hayotga ekspozitsiyaviy tushuncha va amaliy qo'llashni olib keladi. U nafaqat cho'ponlar, o'qituvchilar va rahbarlar uchun, balki oilalar, talabalar yoki Xudo Kalomining boyliklarini o'rganishni istagan har bir kishi uchun yozilgan.