Filippiliklar Pavlusning eng norasmiy maktublaridan biridir. Bu jamoat bilan u o'zining havoriylik hokimiyatini tasdiqlashga ehtiyoj sezmadi. Uning ularga bo'lgan muhabbati ravshan. U hatto unga pul jo'natishlariga ham ruxsat berdi, bu uning uchun juda g'ayrioddiy edi. Qiyinchilikdagi quvonch bu maktubning asosiy mavzusidir. Pavlus qamoqqa tashlangan, ammo u quvonch (ism va fe'l) atamasini o'n olti marta ishlatgan. Uning tinchligi va umidi vaziyatga emas, balki Masihni bilishga (3:10) va bu mukofotni o'zining eng oliy ambitsiyalari sifatida ko'rishga asoslangan edi. Bu gol bilan solishtirganda hammasi tezak edi (3:8). Muallifning ushbu sharhlar turkumiga yondashuvi juda ko'p amaliy qo'llanilishi bilan bag'ishlanadi.