- cherkov ekish -

Masihga Makka Makkada va Saudiya Arabistoni atrofida, Yaqin Sharqda, shuningdek Shimoliy Amerikada musulmonlar orasida uy va er osti cherkovlarini qurishga intiladi.

Hozirgi vaqtda Masihga Makkada Saudiya Arabistoni, Liviya va Yaman kabi noma'lum joylarda ko'p sonli cherkovlar qurilgan.

Recent Posts