Arab tilini o'rganish shakli

* talab bildiradi
/ (dd / kun)